ปากินปาแอ่ว » เริ่มแล้วงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”คาดเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท

เริ่มแล้วงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”คาดเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท

19 กันยายน 2020
648   0

Spread the love