ปากินปาแอ่ว » คลอดแล้ว “ลูกยีราฟ” สายพันธุ์ RETICULATE พร้อมต้อนรับวันพ่อแห่งชาติ และเชิญชวนพ่อเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฟรี … ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้

คลอดแล้ว “ลูกยีราฟ” สายพันธุ์ RETICULATE พร้อมต้อนรับวันพ่อแห่งชาติ และเชิญชวนพ่อเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฟรี … ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้

1 ธันวาคม 2022
355   0

Spread the love

คลอดแล้ว “ลูกยีราฟ” สายพันธุ์ RETICULATE พร้อมต้อนรับวันพ่อแห่งชาติ และเชิญชวนพ่อเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฟรี … ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้

 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ต้อนรับกลิ่นอายเดือนแห่งวันพ่อ พร้อมเตรียมมอบของขวัญพ่อเที่ยวฟรี และมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 5 ธันวาคม เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นี้ เท่านั้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพ่อ และการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อพ่อ

 

โดยการใช้เวลาร่วมกัน ในการพาคุณพ่อเที่ยวชมครอบครัวยีราฟและชมกิจกรรมต่างๆ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เกิดวันที่ 5 ธันวาคม เข้าชมฟรี ตลอดทั้งวันอีกด้วย พิเศษกว่านั้นในเดือนแห่งวันพ่อนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดตัว “ลูกยีราฟ” สายพันธุ์ RETICULATE จำนวน 1 ตัว เพศผู้ อายุประมาณ 1 เดือน โดย Zookeeper กล่าวไว้ว่า สายพันธุ์นี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง เขาเกิดจากพ่อยีราฟ ชื่อ “มอส” อายุ 22 ปี และแม่ยีราฟ ชื่อ “จอย” อายุ 19 ปี

ขณะนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี เป็นเด็กผู้ชายที่ตาหวานและตัวใหญ่มาก และแม่จอยก็ได้เลี้ยงลูกเองตามธรรมชาติ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมียีราฟ จำนวน 5 ตัว สำหรับ ยีราฟสายพันธุ์ RETICULATE เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นจะมีลักษณะและพฤติกรรมเหมือนกับยีราฟสายพันธุ์ทั่วไป แต่มีความแตกต่างกันที่ลวดลายมีขนาดใหญ่ มีเส้นสีขาวตัดเส้นอยู่รอบๆ และบางลายจะปรากฏเป็นสีแดงเข้ม ปัจจุบันยีราฟสายพันธุ์ RETICULATE นับว่าคงเหลืออยู่ในโลกจำนวนน้อยมาก โดยระยะเวลาการตั้งท้องนานถึง 400 วัน และเกิดลูกเพียงครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น