ปากินปาแอ่ว » “เที่ยวตามรอยประเพณี 12 เดือนล้านนา”

“เที่ยวตามรอยประเพณี 12 เดือนล้านนา”

13 กุมภาพันธ์ 2022
463   0

Spread the love

“เที่ยวตามรอยประเพณี 12 เดือนล้านนา”

เที่ยวตามร้อยประเพณีล้านนา 12 เดือนที่เชียงใหม่กันเชียงใหม่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ที่นี้ยังมีเรื่องเล่า เรื่องราว วิถีชีวิต ประเพณีล้านนาที่มีเอกลักษณ์ให้ทุกคนมาตามรอยตลอดทั้งปี โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดสรรและแบ่งไว้ 3 ฤดู ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละช่วงฤดูมีประเพณีอะไร เที่ยวที่ไหนได้บ้างก็นี่เลย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

#ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

#ประเพณี12เดือนล้านนา

#เที่ยวเชียงใหม่