ฝนฟ้าอากาศ » สภาพอากาศประจำวันที่ 29 กย.63

สภาพอากาศประจำวันที่ 29 กย.63

29 กันยายน 2020
431   0

Spread the love

สภาพอากาศประจำววันที่ 29 กันยายน 2563 ภาคเหนือมีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่

สำหรับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่มีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่