ฝนฟ้าอากาศ » สภาพอากาศวันที่ 26 ตค.63

สภาพอากาศวันที่ 26 ตค.63

26 ตุลาคม 2020
752   0

Spread the love

พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 26 ตค.63

ประกาศกรมอุตุวิทยา ”เรื่องพายุดีเปรสชั่น ” โซเดล”  (พายุระดับ 2 )