ฝนฟ้าอากาศ » สภาพอากาศประจำวันที่ 5 ตค.63

สภาพอากาศประจำวันที่ 5 ตค.63

5 ตุลาคม 2020
571   0

Spread the love

สภาพอากาศประจำวันที่ 6 ตค.63 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  มีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่