ฝนฟ้าอากาศ » สภาพอากาศวันที่ 11 ตค.63

สภาพอากาศวันที่ 11 ตค.63

11 ตุลาคม 2020
914   0

Spread the love

สภาพอากาศวันที่ 11 ตุลาคม 63 ภาคเหนือมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่