ฝนฟ้าอากาศ » สภาพอากาศประจำวันที่ 26 กย.63

สภาพอากาศประจำวันที่ 26 กย.63

26 กันยายน 2020
408   0

Spread the love

 

สภาพอากาศประจำวันที่ 26 กย.63

ร่องมรสุมพัดผ่านภาเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกน้อยในช่วงระยะปลายสัปดาห์นี้

บริเวณจังหวัดเชียงใหม่มีฝนร้อยละ 30  ของพื้นที่