ฝนฟ้าอากาศ » สภาพอากาศวันที่ 24 กย.63

สภาพอากาศวันที่ 24 กย.63

24 กันยายน 2020
472   0

Spread the love

รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 24 กย.63

บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกมรสุมพัดพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวัน     ออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม      ทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงภัยในภาคเหนือ ระวังอันตราย จากฝนตกหนัก   และฝนที่ตกสะสมด้วยไว้ด้วย

บริเวณจังหวัดเชียงใหม่มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่