สกู๊ปพิเศษ » บก.ปคม.เปิดตัวซุปเปอร์ฮีโร่ หวังสื่อสารกับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน รู้เท่าทันภัยคุมคามจากสื่อฮอนไลน์ ด้านผู้ก่อตั้งโครงการฮักโปรเจค เผย สถิติการค้ามนุษย์ในเด็กยังเพิ่มสูง ปรับแผนเชิงรุกเดินหน้าให้ความรู้เด็กๆโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บก.ปคม.เปิดตัวซุปเปอร์ฮีโร่ หวังสื่อสารกับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน รู้เท่าทันภัยคุมคามจากสื่อฮอนไลน์ ด้านผู้ก่อตั้งโครงการฮักโปรเจค เผย สถิติการค้ามนุษย์ในเด็กยังเพิ่มสูง ปรับแผนเชิงรุกเดินหน้าให้ความรู้เด็กๆโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

15 พฤศจิกายน 2020
879   0