สกู๊ปพิเศษ » ครูป่าไม้นำเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น Handy GPSสร้างเครือข่ายดูแลป่า และจัดทำโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง

ครูป่าไม้นำเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น Handy GPSสร้างเครือข่ายดูแลป่า และจัดทำโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง

2 มกราคม 2021
1009   0

Spread the love


เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่อบรมการใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชั่น Handy GPS ซึ่งเป็นแอฟพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ใน การสํารวจการเดินป่า, การกําหนด เส้นทาง และ ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ระบบ UTM เข้ามาช่วยในการหาข้อมูลพิกัดละติจูดและลองติจูด Handy ให้กับเครือข่ายผู้นำและยาวชนป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในเขต 3 อำเภอ และ 3 โรงเรียน อาทิเช่นโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว

 

รวมไปถึงตัวแทนผู้นำชุมชนจากอำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย หลังปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบล่าสัตว์และการเผาป่า เป็นสาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว