สกู๊ปพิเศษ » โครงการปลูกไม้พื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอาหารสัตว์ป่าภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการปลูกไม้พื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอาหารสัตว์ป่าภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่

4 ตุลาคม 2020
875   0

Spread the love

 

ภาพความเขียวขจี ของป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่ ที่กระทบกับสายน้ำภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ที่มีการช่วยกันดูแลรักษาป่าและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. ประธานชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า เปิดเผยว่า การที่พื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอุดมสมบูรณ์นั้นมาจากการร่วมมือของชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ภาคีเครือข่ายและสมาคมยางนาและขี้เหล็กสยามชมรมผู้ประกอบการเรือนแพ

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์  ที่ร่วมกันช่วยกันดูแลผืนป่าและปลูกป่าเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์/และมีการปลูกป่าในใจคน