ข่าวประชาสัมพันธ์ » กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วม รพ.ลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 .. ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2

กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วม รพ.ลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 .. ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2

4 พฤศจิกายน 2020
447   0

Spread the love


.
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5 …

เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจมาประเทศเพื่อนบ้าน ชายขอบติดชายแดน โดยเฉพาะประเทศเมียนม่า ซึ่งขณะนี้มีการติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมีบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่
พันเอกอนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 และ ร้อยเอกศรัณย์ แก้วจินดา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคโควิด-19 ณ กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ในกลุ่มกำลังพลทหาร และทหารเกณฑ์ จำนวนกว่า 300 นาย


โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่แล้ว ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีมโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งทหารเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็ง มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

.ทั้งนี้ #โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 เชิงรุกนอกสถานที่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น

หากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานใด เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังการติดเชื้อระลอก 2 จากประเทศเพื่อนบ้าน และต้องการโรงพยาบาลลานนา ไปออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 สามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134 777 ในเวลาราชการ