ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา จัดงานอบรมวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการรักษาโรคทางสมองด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง” .

ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา จัดงานอบรมวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการรักษาโรคทางสมองด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง” .

27 กุมภาพันธ์ 2023
329   0

Spread the love

ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา จัดงานอบรมวิชาการ
เรื่อง “เทคโนโลยีการรักษาโรคทางสมองด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง”

.
โรงพยาบาลลานนา มุ่งสู่การเป็นศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง ชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ รักษาคนเชียงใหม่ ให้ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษา จัดอบรมวิชาการให้ความรู้ฯ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พยาบาล


.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา จัดงานประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีการรักษาโรคทางสมอง ด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง” Introduction to interventional neuroradiology วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ โดย นพ.ณัฐวรรธ วิฑูรย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง แพทย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จาก ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา ให้แก่กลุ่มงานวิชาชีพ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3


.วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องของ “เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง” ที่สามารถทำได้แล้วใน ณ โรงพยาบาลลานนาในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่วัสดุค้ำยันถ่างเส้นเลือดสมองตีบ การฉีดสีเพื่อวินิจฉัยเส้นเลือดสมอง การรักษาเส้นเลือดสมองอุดตันด้วยวิธีลากลิ่มเลือด การรักษาเส้นเลือดสมองเชื่อมต่อผิดปกติด้วยกาวทางการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งเทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆนี้ ถือเป็นความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจ เจ้าหน้าที่วิชาชีพ ทุกคนต้องมีความรู้ และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลลานนาในเคสที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือผู้ป่วยของ ศูนย์สวนหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลลานนา ต่อไป

.
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือ ภาวะสมองขาดเลือด นั้น เกิดจากหลอดเลือดสมอง ตีบ อุดตัน หรือ แตก มีเลือดออกในสมอง ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้สมองตาย เราต้องรู้จักสังเกตุอาการ ของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการผิดปกติ ชาหรืออ่อนแรงใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง มุมปากตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงฉับพลัน ฯลฯ ควรรีบมาโรงพยาบาลเพื่อการรักษาอย่างรีบด่วน เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีในปัจจุบัน จะช่วยลดความรุนแรงจากภาวะสมองตาย และรวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตต่อไปได้ หากมาพบแพทย์ได้ทันเวลา