ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ งานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ งานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023

28 กุมภาพันธ์ 2023
306   0

Spread the love

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ งานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023

ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้บริการวิชาการและแสดงผลงานวิชาการ โดยการนำเสนอแนวทางเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม และ BCG รวมทั้ง SDGs ในงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 จังหวัดระยอง   จัดโดยสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยางสถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หลักสูตรฯ สาขาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ชีวภาพ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับ นร. ที่จบสายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 มาเรียนปริญญาตรี 4 ปี เพื่อเรียนรู้ด้านการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการทำเป็นผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่าง ๆ  เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง นอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จบแล้วทำงานในหน่วยงานราชการหรือเอกชน ในโรงงานหรือบริษัทการแปรรูปยาง เช่น  ยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิจัย วิศวกร ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ทางสาขาฯ อยากให้น้อง ๆ ม.6 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนายางพาราและอุตสาหกรรมยางในประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งจะเปิดรับสมัครอีกรอบในเดือนมีนาคม พศ.2566  ติตตามได้ทางเว็บไซต์   https://admissions.mju.ac.th/www/

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้มอบถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำซึ่งเป็นนวัตกรรมถุงมือผ้าเคลือบยางแบบใหม่ ให้กับ นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  และ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย