ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพ “วันออมแห่งชาติและวันสถาปนาธนาคาร ครบรอบ 54 ปี ธ.ก.ส.”

โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพ “วันออมแห่งชาติและวันสถาปนาธนาคาร ครบรอบ 54 ปี ธ.ก.ส.”

3 พฤศจิกายน 2020
419   0

Spread the love


.

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ …

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ โดย นางศิวพร ปิยะวงศ์ไพบูลย์
ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“สัปดาห์วันออมแห่งชาติ – วันสถาปนาธนาคาร”เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส.ครบรอบ 54 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบการออมเงินและจัดกิจกรรมโครงการเกษตรสุขภาพดีกับทวีสุข ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ เพื่อหนุนการออมสู่ภาคประชาชน พบกิจกรรมดีๆ และโปรโมชั่นมากมาย

 

โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ มีทีมพยาบาล จากศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงาน และลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. นำทีมโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้รับเกียรติจาก นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดในกิจกรรม


.โรงพยาบาลลานนา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคาร ครบรอบ 54 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลคู่สัญญา ในการให้การดูแลด้านรักษาพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่ และครอบครัวชาว ธ.ก.ส เชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างยาวนานระหว่างสององค์กรนี้