สิ่งแวดล้อม » อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol

26 ตุลาคม 2020
1496   0

Spread the love

 

22​ ต.ค.63​ นายภูพิชิต ช่วยบำรุง​ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  รายงานว่า​ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รวมจำนวน 75 นาย ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

โดยการฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกทบทวนระเบียบแถวการทำความเคารพเสริมสร้างการมีระเบียบวินัย การบรรยายความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทบทวนระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) การใช้เครื่องมือ GPS การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน SMART Phone และเทคโนโลยีต่างๆ ในงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กระโดดหอสูงทดสอบกำลังใจ การลาดตระเวนทางยุทธวิธี การนำกำลังเข้าปิดล้อม โจมตี บุคคลท่ามือเปล่า การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การถอดล้างบำรุงรักษาอาวุธปืน รวมถึงการจำลองสถานการณ์การลาดตระเวณเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) เข้าปิดล้อมจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้และการล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยความสมานสามัคคีและเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติภารกิจปกป้องคุ้มครองป้องกันรักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป