สิ่งแวดล้อม » อำเภอพร้าว ร่วมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โครงการคนพร้าวรักษ์ป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำแผนจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน PM2.5 ระดับชุมชน

อำเภอพร้าว ร่วมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โครงการคนพร้าวรักษ์ป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำแผนจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน PM2.5 ระดับชุมชน

3 ธันวาคม 2020
957   0

Spread the love

(มีคลิป)

อำเภอพร้าว ร่วมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โครงการคนพร้าวรักษ์ป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำแผนจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน PM2.5 ระดับชุมชน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดโครงการเวทีสัญจร “การแก้ไขปัญหาที่ดินและการจัดทำแผนการจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน PM2.5” รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมสหกรณ์นิคมพร้าว ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

กิจกรรมประกอบด้วยการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรและการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนการจัดการไฟป่าในระดับชุมชน โดยมีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด ประธานโครงการคนพร้าวรักษ์ป่า, นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่), ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว, ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและป่าสงวนแห่งชาติโดยรอบ

โดยกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ประกอบด้วย 5 ตำบล ในท้องที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ต.โหล่งขอด, ต.แม่ปั๋ง, ต.แม่แวน, ต.เขื่อนผาก และ ต.น้ำแพร่ รวมจำนวน 200 คน และในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.ป่าตุ้ม, ต.ป่าไหน่, ต.สันทราย และ ต.บ้านโป่ง รวมถึงดำเนินการกิจกรรมในลักษณะเดียวต่อเนื่องในท้องที่ อ.เชียงดาว, อ.แม่แตง ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 นี้

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

(นายธัญญา เนติธรรมกุล) และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเริ่มปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพร้าว โครงการคนพร้าวรักษ์ป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนจากโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แสวงหาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน PM2.5 ในช่วงฤดูแล้งนี้