ข่าวประชาสัมพันธ์ » รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ตลาดบ้านท่อ ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2

รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ตลาดบ้านท่อ ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2

22 ตุลาคม 2020
441   0

Spread the love

.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดบ้านท่อ … โรงพยาบาลลานนา โดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 ค้นหาผู้ติดเชื้อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุก ณ ตลาดบ้านท่อ เพื่อคัดกรอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพ่อค้า แม่ค้า และเจ้าหน้าที่พนักงานจากตลาดบ้านท่อ ให้ความสนใจ และลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนกว่า 137 คน
.

 


โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่แล้ว พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR

 


.
การออกปฏิบัติงานออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด19 นอกสถานที่ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และอุปกรณ์ในการตรวจแล็บครบถ้วน ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19

 


.ทั้งนี้ #โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 คนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสถานประกอบเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อระลอก 2 จากประเทศเพื่อนบ้านนี้ ต้องการโรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 สามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134 777 ในเวลาราชการ