ข่าวประชาสัมพันธ์ » รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ร้าน Differ และ ร้านแรด ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 .

รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ร้าน Differ และ ร้านแรด ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 .

14 ตุลาคม 2020
434   0

Spread the love


.
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ร้านDiffer … โรงพยาบาลลานนา โดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 ค้นหาผู้ติดเชื้อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุก ณ ร้าน Differ เพื่อคัดกรอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพนักงานของร้าน Differ และร้านแรด ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากว่า 126 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน

 

ทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลลานนานี้ พร้อมจะให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองฟจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR

 


.
#การออกปฏิบัติงานออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด19 นอกสถานที่ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และอุปกรณ์ในการตรวจแล็บครบถ้วน ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19
.


ทั้งนี้ #โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 คนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสถานประกอบเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อระลอก 2 จากประเทศเพื่อนบ้านนี้ ต้องการโรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 สามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134 777 ในเวลาราชการ