ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้และภายในสถานีวิทยุเสียงสามยอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้และภายในสถานีวิทยุเสียงสามยอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9

9 ตุลาคม 2020
443   0

Spread the love

 

วันนี้เวลา 9 .30 น. ที่ สถานีวิทยุเสียงสามยอดเชียงใหม่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยพันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ภายในสถานีวิทยุเสียงสามยอดเชียงใหม่

 

 

ลำคลองด้านหน้าสถานีฯริมถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้ ที่เต็มไปด้วยวัชพืชขึ้นปกคลุม ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ในโอกาส วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์

 

 

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
โดยกิจกรรมในวันนี้สถานีวิทยุเสียงสามยอดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองพันทหารพัฒนาภาค 3 // มณฑลทหารบกที่ 33 // ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ // แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2
กรมทางหลวงชนบท // องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น
โดยทุกคนพร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบจิตอาสา ตาม พระราชปณิธาน ล้นเกล้า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10