ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ขัวศิลปะเชียงราย

เปิดแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ขัวศิลปะเชียงราย

10 เมษายน 2022
679   0

Spread the love

เปิดแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ขัวศิลปะเชียงราย

วันที่ 8 เม.ย.65 ที่ขัวศิปะ บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ ปฏิบัติราชการ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานเปิดแห่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ในด้านศิลปะวัฒนธรรม และการศาสนา ผ่านผลงานทางศิลปะ โดยมีการจัดแสดงที่ชั้น 2 ของขัวศิลปะ

 

โดยการจัดกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ขัวศิลปะเชียงรายในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างระบบนิเวศน์นอกห้องเรียน แสดงศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ทางการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ให้มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์

เกิดทางเลือกแนวใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ที่สามารถสร้างรายได้จากต้นทุนทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างสรรค์ นำสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมจะเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ หอนิทรรศการสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ธรรมชาติ

สิ่งสำคัญทั้งหมดของกิจกรรมที่ดำเนินการและที่จะดำเนินต่อ คือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะจัดขึ้นในห้วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ เอกชน องค์กร และเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย