ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ในปี 2565 ภายใต้โครงการ “กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ในปี 2565 ภายใต้โครงการ “กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี”

11 มีนาคม 2022
372   0

Spread the love

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ในปี 2565 ภายใต้โครงการ “กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี”

วันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กับกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี” โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอชื่นชมก่อนว่าเป็นองค์กรที่มีความพยายามในการช่วยเหลือตัวเองจนผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหาร และยังเป็นสวนสัตว์ที่มีความแตกต่างจากสวนสัตว์อื่น มีความชัดเจนในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญรุ่งเรือง สร้างรายได้ให้กับประเทศ


ทั้งนี้ ได้เห็นควรให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมพัฒนาแผนการท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มกิจกรรมการให้บริการ ในปี 2565

หลากหลายกิจกรรม อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake, โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนจริง, กิจกรรม Cowboy Show, กิจกรรม Rapter Flying แหล่งเรียนรู้และศึกษานกนักล่าสายพันธุ์ต่างๆ และกิจกรรมการปั่นจักรยานชมวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ในการเลือกใช้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อไป