ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงพยาบาลลานนา ร่วมกิจกรรม “วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ” พร้อมรณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกิจกรรม “วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ” พร้อมรณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19

23 กุมภาพันธ์ 2022
404   0

Spread the love

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกิจกรรม “วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ” พร้อมรณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โรงพยาบาลลานนา โดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ “วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ” จัดโดย นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม พร้อมทั้งออกบูธให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19

นางสุนันทา แสวงธีรกูล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เป็นประธานเปิดโครงการ “วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ” โดยมีการอบรมในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์” ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ของผู้สูงอายุ และวัยทำงานในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม โดยมี อ.ดร.ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต คณะมนุษย์ศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ นายปรัชญา กันทวี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง ที่มาหลอกขายสินค้าตามหมู่บ้าน และสื่อทางออนไลน์ พร้อมทั้งกิจกรรมฝึกปฏิบัติถ่ายรูปเพื่อการขายสินค้า สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์


พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลลานนาได้ร่วมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้เข้ารับการอบรม นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ บนโลกออนไลน์ ซึ่งขณะนี้สามารถติดตามข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆจากโรงพยาบาลลานนา ได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ก เพจ ไลน์ อินสตาแกรม หรือสื่อโซเชียลที่กำลังมาแรงเป็นที่นิยมแบบ ติ๊กตอก เพียงค้นหาคำว่า “โรงพยาบาลลานนา” ก็จะสามารถกดไลค์ กดติดตามได้แล้ว

จากนั้นนางสุนันทา แสวงธีรกูล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 ในห้องประชุม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 ของโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่