ข่าวประชาสัมพันธ์ » รพ.ลานนา 3 ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 รูป

รพ.ลานนา 3 ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 รูป

17 กันยายน 2021
611   0

Spread the love

โครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม ประจำปี 2564
ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 รูป ณ โรงพยาบาลลานนา 3

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ให้การต้อนรับ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต พร้อมทั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลลานนา เพื่อสังคม CSR ประจำปี 2564 ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้

โดยมีนักบวช พระสงฆ์ สามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 250 รูป โดยเข้ารับบริการ ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา 3
นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณท่าน ได้ให้ความเมตตาในการมาให้กำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับการถวายวัคซีน ซิโนฟาร์ม ตามโครงการโรงพยาบาลลานนา เพื่อสังคม CSR ประจำปี ๒๕๖๔ ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้


ตามที่โรงพยาบาลลานนา ได้รับการสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนทางระบบของโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซินเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ทางโรงพยาบาล ได้พิจารณาเห็นว่า พระภิกษุ สามเณร ของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนมากพอสมควร จึงมีความประสงค์จะถวายวัคซีนแด่พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดสำรวจความต้องการขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นักบวช พระสงฆ์ สามเณร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มาก่อน

 

ซี่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจิตอาสาปันสุข ในการสำรวจพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการรับวัคซีน ณ วันนี้ มียอดผู้ลงทะเบียน ในระบบ จำนวน 1,500 รูป ซึ่งวันนี้ มีพระภิกษุ สามเณร เข้ารับการถวายวัคซีน จำนวน 250 รูป ที่เหลือจากนี้ทางโรงพยาบาลจะได้ประสานงานกับพระที่ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ และถวายวัคซีนวันละ 100 รูป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้


กระผม ในนามของโรงพยาบาลลานนา ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระทุกรูปเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความเมตตา ให้เกียรติ แก่โรงพยาบาลลานนา โดยมาร่วมพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลลานนา เพื่อสังคม CSR ประจำปี ๒๕๖๔ ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้”
ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา 3 ถือเป็นหน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเอกชน ที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแบบคิดค่าบริการ แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก อยู่ในขณะนี้ มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่จะได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้

โรงพยาบาลลานนา หวังว่าการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มวัด สำนักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพระสงฆ์ นักบวช เหล่านี้ จะเป็นการช่วยเหลือ สำหรับกลุ่มพระสงฆ์ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดความรุนแรง สำหรับพระสงฆ์นั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นี้ เพราะพระสงฆ์ความสำคัญในการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป เนื่องจากพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาต ทำกิจของสงฆ์ทั้งในวัด ประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต รวมทั้งรับกิจนิมนต์นอกวัดเสมอมา ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้