ข่าวประชาสัมพันธ์ » อช.ศรีลานนาร่วมกับภาคีเครือข่ายปลูกป่าป้องกันไฟป่าพื้นที่เจรจาขอคืนบ้านป่าตึงงาม อ.เชียงดาว

อช.ศรีลานนาร่วมกับภาคีเครือข่ายปลูกป่าป้องกันไฟป่าพื้นที่เจรจาขอคืนบ้านป่าตึงงาม อ.เชียงดาว

15 กรกฎาคม 2021
507   0

Spread the love

อช.ศรีลานนาร่วมกับภาคีเครือข่ายปลูกป่าป้องกันไฟป่าพื้นที่เจรจาขอคืนบ้านป่าตึงงาม อ.เชียงดาว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริบ้านขุนปั๋ง หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.4 (เชียงดาว) บูรณาการภาคีเครือข่าย ฝ่ายปกครอง อ.เชียงดาว

 

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายพิชิตปรีชากร สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจิตอาสา บ้านป่าตึงงาม บ้านหัวโท บ้านใหม่สามัคคี บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว และบ้านหนองผา ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รวมประมาณ 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า

ภายใต้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่บริเวณ ป่าบ้านป่าตึงงาม หมู่ 14 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับการเจรจาขอคืนจากราษฎร จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ปลูกไม้ป่า รวมจำนวน 600 กล้า ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้พะยูง เสี้ยว มะค่าโมง และมะขามป้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Model รวมถึงแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อให้ราษฎรนำไปปลูกเสริมในพื้นที่ทำกินที่ได้แจ้งการครอบครอง ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความร่วมมือจากราษฎรเป็นอย่างดี