ข่าวประชาสัมพันธ์ » สบอ.16 ร่วมกับ อช.ศรีลานนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และ ป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

สบอ.16 ร่วมกับ อช.ศรีลานนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และ ป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

25 มิถุนายน 2021
578   0

Spread the love

สบอ.16 ร่วมกับ อช.ศรีลานนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และ ป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา นำโดย นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา บูรณาการภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง อ.เชียงดาว

นำโดย นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจิตอาสา บ้านทุ่งหลุก บ้านแม่เตาะ หย่อมบ้านแม่จอน และบ้านผาลาย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมประมาณ 150 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่บริเวณ ป่าบ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับการเจรจาขอคืนจากราษฎร จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ปลูกไม้ป่า รวมจำนวน 2,400 กล้า ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้พะยูง เสี้ยว มะค่าโมง และมะขามป้อม รวมถึงแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อให้ราษฎรนำไปปลูกเสริมในพื้นที่ทำกินที่ได้แจ้งการครอบครอง ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ได้แก่ บ้านทุ่งหลุก จำนวน 100.5 ไร่ บ้านแม่เตาะ หย่อมบ้านแม่จอน จำนวน 31.58 ไร่ และบ้านผาลาย จำนวน 95 ไร่ รวมประมาณ 227 ไร่

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง นำโดย นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และสาธิตการทำภาชนะใบไม้จากใบรัง โดยศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้งร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติ สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามนโยบาย “ชิงเก็บ ลดเผา”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความร่วมมือจากราษฎร ภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี