ข่าวประชาสัมพันธ์ » AIS 5G ปูพรมเน็ตเวิร์ค หนุนภารกิจ “ฉีดวัคซีน” สร้างภูมิคุ้มกันเชิงรุก ทั่วภาคเหนือ

AIS 5G ปูพรมเน็ตเวิร์ค หนุนภารกิจ “ฉีดวัคซีน” สร้างภูมิคุ้มกันเชิงรุก ทั่วภาคเหนือ

15 พฤษภาคม 2021
478   0

Spread the love

AIS 5G ปูพรมเน็ตเวิร์ค หนุนภารกิจ “ฉีดวัคซีน” สร้างภูมิคุ้มกันเชิงรุก ทั่วภาคเหนือ


15 พฤษภาคม 2564: หนึ่งในแผนการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาคสาธารณสุขคือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว โดยล่าสุด เอไอเอส ร่วมเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ หน่วยลงทะเบียนฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตลาดวโรรส ,ตลาดธานินทร์ และตลาดต้นพยอม

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ AIS กล่าวว่า “การฉีดวัคซีน COVID-19 นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของประเทศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย เอไอเอส ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจ “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” พร้อมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

โดยนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมขยายเครือข่ายสัญญาณ AIS 4G, 5G และ Free WIFI  ในบริเวณจุดฉีดวัคซีนต่างๆทั่วภาคเหนือแล้วนั้น ในวันนี้ เอไอเอส ได้นำอุปกรณ์ 5G FWA (5G Fixed Wireless Access)  เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการเคลื่อนที่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ภารกิจสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ลุล่วงตามเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน


ทั้งนี้ทีมงานวิศวกร มีการมอนิเตอร์คุณภาพเครือข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ ภารกิจ AIS 5G “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างสูงสุด เพื่อสนับสนุนภารกิจที่จะทำให้เราก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้”


#AIS5G #AIS5Gเชื่อมต่อช่วยเหลือเพื่อคนไทย #AIS5Gสู้ภัยโควิด