ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินสถานพยาบาล พร้อมเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินสถานพยาบาล พร้อมเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ

29 เมษายน 2021
531   0

Spread the love

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินสถานพยาบาล พร้อมเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ
.


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา 3 : นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับ นางชัญญาภัค บุณยรัตนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานจาก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ ทีมตรวจประเมินสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐาน และความพร้อมในการขออนุมัติใช้อาคารเปิดเป็นสถานพยาบาลแห่งใหม่ ประเภท

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จากเดิมที่ได้ยื่นแผนงาน และแบบแปลนการก่อสร้าง อาคารสถานพยาบาลแห่งใหม่ ในซอยสุขเกษม ชื่อว่า โรงพยาบาลลานนา 3 ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยขอจัดตั้งเป็น สถานพยาบาลขนาดใหญ่ ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 120 เตียง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือ ทางการแพทย์ และทีมงาน บุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกแผนก และระบบสนับสนุน ต่างๆครบถ้วน ตามมาตรฐานสถานพยาบาล พร้อมในการเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ เร็วๆ นี้


.โรงพยาบาลลานนา 3 แห่งนี้ หากเปิดให้บริการแล้ว จะบริหารงานโดยทีมผู้บริหาร จากโรงพยาบาลลานนา ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาล ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

เป็นโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนให้ความไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 150,000คน เต็มจำนวนแล้วในขณะนี้ โดยในแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการกว่า 2,000 คนต่อวัน

ทำให้สถานที่โรงพยาบาลลานนาเดิม เริ่มคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และผู้ที่อยากเลือกโรงพยาบาลลานนา เป็นสถานพยาบาลหลักของประกันสังคม คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา จึงมีความเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลลานนา 3 ภายในซอยสุขเกษม เพื่อขยับขยายพื้นที่ให้บริการให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมรองรับผู้ใช้บริการทั้งชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง