ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ มอบเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ต.โหล่งขอด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ มอบเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ต.โหล่งขอด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

5 เมษายน 2021
761   0

Spread the love

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ มอบเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ต.โหล่งขอด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรีและทีมงาน มอบเสบียงอาหารให้กับนายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 10 หน่วยพิทักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ต.โหล่งขอด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ ในเบื้องต้นเมื่อเปรียบเทียบปริมาณจุดความร้อน (Hot spot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาในเมื่อปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 พบว่า ปี 2564 มีปริมาณจุดความร้อน(Hot spot)ลดลงจาก 2,038 จุด เหลือเพียง 657 จุด หรือลดลงร้อยละ 67.76 ซึ่งเป็นผลจากการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน และวางแผนลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง


.ทั้งนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมสนับสนุนเสบียงอาหาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าให้กับอุทยานแห่งชาติศรีลานนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ด้วยตระหนักว่าภารกิจดังกล่าวเป็นกำลังหลักที่จะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟป่า และเฝ้าระวังภัยคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์ หรือทำลายทรัพยากรต่างๆในพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญแห่งนี้ รวมทั้งยังมีวัตถุประสงค์ สำคัญคือการลดปริมาณหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย