ข่าวประชาสัมพันธ์ » รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT” ระดมทุนช่วยเหลือช้างที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT” ระดมทุนช่วยเหลือช้างที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

14 มีนาคม 2021
784   0

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT” ระดมทุนช่วยเหลือช้างที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

13 มี.ค. 64 ที่เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม ตำบลร้องวัวแดง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT

” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชกาาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรม


การจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ที่ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ศักยภาพส่วนตัวด้วยการขอรับการบริจาคจากทุกภาคส่วนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือดูแลช้าง ซึ่งจะทำให้ช่วยเหลือช้างในจังหวัดเชียงใหม่ ได้อยู่รอดต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างต่างๆ ให้


สามารถประคับประคองตัวเองจนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ได้อีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการระดมทุนในการช่วยเหลือช้างที่ต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหาร พร้อมทั้งช่วยเหลือควาญช้างหรือกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ที่ขาดทุนทรัพย์ในการดูแลช้าง ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่กลุ่มคนเลี้ยงช้าง ซึ่งขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว ให้สามารถประคับประคองตนเองต่อไปจนกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ