ข่าวประชาสัมพันธ์ » ซีพีอาสาเดินหน้าส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด แทนความห่วงใย สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ต้นน้ำปิง จ.เชียงใหม่

ซีพีอาสาเดินหน้าส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด แทนความห่วงใย สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ต้นน้ำปิง จ.เชียงใหม่

13 มีนาคม 2021
530   0

Spread the love

ซีพีอาสาเดินหน้าส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด แทนความห่วงใย สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ต้นน้ำปิง จ.เชียงใหม่

วันที่12มีนาคม 2564
นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่ม ซีพี จำนวน 10,000 ขวด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปส่งต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ภารกิจปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่

 

จากการกระจายตัวของฝุ่นละอองในอากาศในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต่างร่วมกันหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดการชะลอตัวของฝุ่นควัน เครือฯตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและผนึกแรงใจ มอบน้ำดื่มดับไฟแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเสียสละทุกคน