ข่าวประชาสัมพันธ์ » ป.ป.ส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ พร้อมกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค

ป.ป.ส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ พร้อมกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค

10 ธันวาคม 2020
386   0

Spread the love

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหาร และข้าราชการ ป.ป.ส.

 

 

ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ เลขาธิการ ป.ป.ส. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน และเห็นชอบร่วมกันในการผลักดันประเด็นสำคัญเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค เช่น

 

การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมคู่ขนานในห้วงการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 64 เพื่อนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามกรอบบันทึกความเข้าใจฯ 7 ฝ่าย (Mekong MOU) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ รวมถึงการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยของ UNODC เกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบค้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ของแต่ละประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง การบริหารจัดการชายแดนโดยใช้กลไกสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) และความร่วมมือในการลดอุปสงค์ยาเสพติด

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของ UNODC และพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับ UNODC และ UNODC พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)