ข่าวประชาสัมพันธ์ » เอไอเอส ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ตอกย้ำแนวทางธุรกิจใสสะอาด

เอไอเอส ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ตอกย้ำแนวทางธุรกิจใสสะอาด

9 ธันวาคม 2020
395   0

Spread the love

เอไอเอส ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ตอกย้ำแนวทางธุรกิจใสสะอาด

9 ธันวาคม 2563: เอไอเอส โดย นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี และพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2563 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในฐานะ Digital Life Service Provider ในการแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ณ อาคาร AIS TOWER 1