ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2  .

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2  .

8 ธันวาคม 2020
449   0

Spread the love

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ กองพันพัฒนาที่ 3
จากสถานการณ์ล่าสุด ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านแนวพรมแดนไทย – พม่า โดยเส้นทางธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการคุ้มเข้ม และตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


.จากเหตุการณ์นี้เอง เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจมาประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทหารเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็ง และอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้


.พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 และ ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำโดยพันเอก ปรเมศ อุมรินทร์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และกองพันพัฒนาที่ 3 นำโดย พันโทเจษฎาพงษ์ เพ็งพรวัฒนะ ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคโควิด-19 ในกลุ่มกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร จำนวนทั้งหมด 250 นาย


โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่แล้ว ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีม

โดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19