ข่าวประชาสัมพันธ์ » ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นทั้งทฤษฏีและปฎิบัติแก่เจ้าหน้าที่ อช.สาละวิน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นทั้งทฤษฏีและปฎิบัติแก่เจ้าหน้าที่ อช.สาละวิน

6 ธันวาคม 2020
543   0

Spread the love

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุรชัย สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ณ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยวนิยมไปพักค้างแรมในพื้นที่อุทยานจำนวนมาก

 

จึงมีโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยหรือภัยจากธรรมชาติ ทั้งนี้การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ ทชม.มีความเชี่ยวชาญ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวคิดการเป็น “สนามบินแห่งการเรียนรู้” โดยนอกจากจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสนามบินแล้ว ยังได้สนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย