Home » ประชาชนแห่เข้าวัดทำบุญพระธาตุประจำปีเกิดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุปีเกิดคนเกิดปีมะโรง หรืองูใหญ่ หลังปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวัดหยุดประจำภาคเหนือในประเพณณีไหว้พระธาตุประจำปี

ประชาชนแห่เข้าวัดทำบุญพระธาตุประจำปีเกิดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุปีเกิดคนเกิดปีมะโรง หรืองูใหญ่ หลังปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวัดหยุดประจำภาคเหนือในประเพณณีไหว้พระธาตุประจำปี

26 มีนาคม 2021
579   0

Spread the love


 

ประชาชนแห่เข้าวัดทำบุญพระธาตุประจำปีเกิดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ซึ่งเป็นพระธาตุปีเกิดคนเกิดปีมะโรง หรืองูใหญ่ หลังปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวัดหยุดประจำภาคเหนือในประเพณณีไหว้พระธาตุประจำปี


ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวเชียงใหม่ แต่งกายพื้นเมือง ร่วมนำดอกไม้ธูปเทียน ไปร่วมพิธีกราบไหว้พระ , กราบสักการะองค์ และเดินเวียนรอบพระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งเป็นพระธาตุของคนเกิดปีมะโรง หรือปีงูใหญ่ เนื่องในวันตามตำนานล้านนาโบราณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และองค์พระธาตุ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1888 สมัยพระเจ้าผายู กษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังราย ทรงโปรดฯให้สร้างวัดนี้ขึ้น

พร้อมพระเจดีย์สูง 24 ศอก ต่อมาได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนปรากฎเป็นองค์พระธาตุสีทอง ตั้งตระหง่านสวยงามอย่างในปัจจุบัน

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีวัดที่มีพระธาตุประจำปีเกิดหลายวัดในอำเภอเมือง เช่นวัดวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารมีเป็นพระธาตุประจำ(ปีมะแม) วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหาร เป็นประจำปีเกิด(ปีมะเส็ง) วัดเกตการามเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด(ปีจอ)วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทองเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีชวด