รอบบ้านรอบเมือง » เปิดใจ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายกอบจ.ชม. เผย “ไม่หวั่นข่าวลือสร้างกระแสโจมตีในสื่อโซเชียล รับ! เกมส์การเมือง” ชี้ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี เชิงประจักษ์ ไม่กระทบฐานเสียง

เปิดใจ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายกอบจ.ชม. เผย “ไม่หวั่นข่าวลือสร้างกระแสโจมตีในสื่อโซเชียล รับ! เกมส์การเมือง” ชี้ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี เชิงประจักษ์ ไม่กระทบฐานเสียง

12 พฤศจิกายน 2020
635   0

Spread the love

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 2 ในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เปิดเผยว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ ตนยังจะขอยืนยันว่าตัวเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่ตัวเองตั้งขึ้นมานานกว่า 20 ปีแล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่าตัวเองจะไม่ลงสมัครโดยสังกัดพรรคการเมืองใด ๆ เพราะต้องการเป็นอิสระในการทำงานพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องถูกครอบงำจากพรรคการเมือง การเมืองท้องถิ่นก็ต้องบริหารโดยคนท้องถิ่นและไม่อิงการพรรคการเมืองระดับชาติ ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการรับใช้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนการที่พรรคการเมืองมีการเปิดตัวผู้สมัครของพรรค และประกาศว่าได้รับการสนับสนุนฐานเสียงจาก ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 9 เขต โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลใจใด ๆ เพราะจากการลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด พบว่าเสียงตอบรับของตัวเองนั้นยังอยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ อีกทั้งผลงานที่ผ่านมาสามารถตอบโจทย์ เติมเต็ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วและต่างมีความเชื่อมั่นถึงการทำงานการเมืองท้องถิ่นที่ทำเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ส่วนในเรื่องทีมงานบริหาร และ ส.อบจ.นั้น ขณะนี้มีการจัดทีมงานบริหารไว้ลงรับสมัคร ส.อบจ.ครบทั้ง 42 เขต โดยรับประกันว่าล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยแนวนโยบายจะมุ่งเน้นการสานต่องานที่ดำเนินการไว้และต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่และการทำให้คนเชียงใหม่อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา,การท่องเที่ยว,การพัฒนาแหล่งน้ำ,การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก เป็นต้น อีกทั้งพร้อมรับฟังความเห็นและความต้องการของคนเชียงใหม่ เพื่อนำไปวางแผนทำงานด้วย ตนมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน นายบุญเลิศ ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวอย่างมั่นใจ ว่า จากประสบการณ์ทำงานในท้องถิ่น กว่า 20 ปี และการทำงานในบทบาทของนายก อบจ. การลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเสมอมา พบว่าเสียงตอบรับของตนดีมากในระดับเป็นที่น่าพอใจ

อีกทั้งยังพบด้วยว่าการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติมีความแตกต่างกัน โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ประชาชนจะใช้เหตุผลและพิจารณาจากตัวบุคคลมากกว่าการเลือกตั้งระดับชาติที่ใช้อารมณ์ค่อนข้างมาก ที่ผ่านมาทำงานมาต่อเนื่องได้รู้ได้เห็นสภาพปัญหาที่ได้แก้ไข และยังมีงานที่ต้องขยายผล ต่อยอดอีกหลายอย่าง ทั้งนี้ จากการทำงานในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ที่สามารถตอบโจทย์ เติมเต็ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นแล้ว ขอให้เชื่อมั่นถึงการทำงานการเมืองท้องถิ่นที่ทำเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง แตกต่างจากการเมืองระดับชาติ หรือ ส.ส.ที่เข้าถึงได้ยากกว่า

สำหรับทีมงานบริหาร และ ส.อบจ.นั้น ขณะนี้มีการจัดทีมงานบริหารไว้พร้อมแล้ว โดยรับประกันว่าล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ส่วน ส.อบจ.นั้นจะส่งลงสมัครในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมครบทั้ง 42 เขต ซึ่งเป็น ส.อบจ.เดิมถึง 80% โดยแนวนโยบายจะมุ่งเน้นการสานต่องานที่ดำเนินการไว้และต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่ และการทำให้คนเชียงใหม่อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา, การท่องเที่ยว, การพัฒนาแหล่งน้ำ, การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก เป็นต้น อีกทั้งพร้อมรับฟังความเห็นและความต้องการของคนเชียงใหม่เพื่อนำไปวางแผนทำงานด้วย

ส่วนที่โซเซียลมีเดียระบุว่าตนเองมีสายสัมพันธ์ ไปยังฟากฝั่งพรรครัฐบาลนั้น ตนมองว่า ในระหว่างดำรงค์ตำแหน่งนายกอบจ.เชียงใหม่ ทำงานตามหน้าที่ ซึ่งต้องสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการ เพื่อพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พรรคการเมืองใดมาเป็นรัฐบาลตนก็สามารถทำงานได้ การเป็นผู้สมัครอิสระในนาม กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมจึงเป็นผลดี ในแง่ของการทำงานที่อิสระ คล่องตัวในการบริหาร แต่ที่ผ่านมามักจะถูกโจมตีเรื่องความเกี่ยวพันทางการเมืองกับบางพรรค ซึ่งตนมองว่า ประชาชนในยุคปัจจุบันมีทางเลือกในการบริโภคสื่อหลากหลาย ประขาชนจะรู้และเห็นจากผลงานเอง การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เกือบจะทุกตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ตนได้เข้าไปขับเคลื่อนผลักดันแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ที่สำคัญประสานและทำงานกับทุกท้องถิ่นได้อย่างฉับไว จึงมั่นใจว่า กระแสปลุกปั่นเกมส์การเมืองจะไม่กระทบกับคะแนนนิยม และไม่วิตกกังวลกับคู่แข่ง ที่มีพรรคการเมืองลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่น ยังเชื่อมั่นในผลงานและความตั้งใจ กับทีมงาน ส.อบจ. ที่ล้วนแต่มีประสบการณ์ ทำงานในพื้นที่อยู่แล้ว