รอบบ้านรอบเมือง » ป.ป.ส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนักค้ายาเสพติดและนักเคมีชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

ป.ป.ส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนักค้ายาเสพติดและนักเคมีชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

7 พฤศจิกายน 2020
507   0

Spread the love

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพศิษฏ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 


นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ Mr.CHEN JUN ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจและ Mr.Li Yuxin
ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งใหม่

พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเคมีชาวต่างชาติที่เข้าไปเคลื่อนไหวร่วมกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่ไทไปฝึกอบรมระยะยาว ที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดวิทยากรมาฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งผู้แทนจากสถานอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว กับรัฐบาลจีน เพื่อสนับสนุนตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ส.