รอบบ้านรอบเมือง » HUG PROJECT ร่วมกับ บก.ปคม. กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาและเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้’’เรื่องการป้องกันตัวเองและภัยออนไลน์และต่อต้านการค้ามนุษย์’ให้กับนักเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โดยผ่านอาจารย์ที่เป็นล่ามภาษามือสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก

HUG PROJECT ร่วมกับ บก.ปคม. กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาและเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้’’เรื่องการป้องกันตัวเองและภัยออนไลน์และต่อต้านการค้ามนุษย์’ให้กับนักเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โดยผ่านอาจารย์ที่เป็นล่ามภาษามือสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก

6 พฤศจิกายน 2020
608   0

Spread the love

(มีคลิป)


 

 

 

ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

พลตำรวจตรี สยาม บุญสม  ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมการอบรมเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้’’เรื่องการป้องกันตัวเองและภัยออนไลน์และต่อต้านการค้ามนุษย์’ให้กับนักเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรโดยมีนายฌอน  เค โอนีลส์  กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่นางสาวจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีค้ามนุษย์ เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้และนางระวีวรรณ มอสบี้ หัวโครงการ HUG PROJECT  ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีการจัดบูธให้ความรู้ การแบ่งกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มให้เด็กเล่นเกมส์พร้อมมีการแจกของรางวัลและขนม  รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวและการป้องกันภัยป้องกันตัวเองและภัยออนไลน์และต่อต้านการค้ามนุษย์ กับเด็กๆ โดยมีอาจารย์นายอัมรินทร์  ผู้อำนวยการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรค่อยให้การต้อนรับพร้อมอาจารย์ในโรงเรียนพลัดเปลี่ยนกันมาเป็นล่ามภาษามือให้กับทางเจ้าหน้าที่

 

 

โดยนายฌอน  เค โอนีลส์  กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวทักทายเด็กๆและร่วมเล่นเกมส์เพื่อให้เด็กตอบคำถามเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ก่อนจะมอบตุ๊กตาเป็นของขวัญให้กับเด็กนอกจากนี้แล้วยังได้มีการถ่ายรูปเซลฟี่แบบเป็นกันเองกับเด็กเรียนด้วย ก่อนที่ทางทีมงานตำรวจ บก.ปคม จะมีการจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์โดยการแต่ตัวเป็นเหล่าตัวละคร อแวนเจอร์ในภาพยนต์มจำลองเหตุการณ์การแสดงให้เด็กๆได้ชมสร้างความตื่นเต้นและสนุกสานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก

พลตำรวจรตรี สยาม   บุญสม  ผบก. ปคม. กล่าวว่าปัจจุบันภัยอันตรายสำหรับเด็กและเยาวชนมีอยู่มากมาย ภายใต้สังคมที่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ มีให้ได้เรียนรู้หลากหลาย  เด็กและเยาวชนมักจะตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ทั้งจากคนใกล้ชิดและคนแปลกหน้า เรามักจะได้เห็นและได้ยินข่าวภัยคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนหรือการล่อลวงที่เกี่ยวข้องกับทางเพศทางบนอินเทอร์เน็ตมากมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ หากมีการแสวงหาประโยชน์เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้กระทำส่วนหนึ่งที่ละเมิดทางเพศเด็กมักเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนและเป็นคนที่ไว้วางใจ และผู้กระทำผิดบางส่วนได้มีการใช้ช่องทางทางอินเทอร์เน็ตในการล่อลวงเด็กและเยาวชนให้ตกเป็นผู้เสียหาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากทางร่างกายแล้ว ผลกระทบที่สำคัญอีกอย่างที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากคือผลกระทบต่อภาวะจิตใจของเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำและถูกล่อลวง โดยจะส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดจนนำไปสู่โรคซึมเศร้า และอาจรุนแรงถึงขั้นมีบาดแผลในใจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหากไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู ฉะนั้นเมื่อสังคมเปลี่ยนไป จึงไม่ใช่เฉพาะคนแปลกหน้าเท่านั้นที่ไม่ควรไว้ใจ โดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ตที่มีการเข้าถึงกันง่ายทุกเพศทุกวัย แต่รวมถึงคนในครอบครัวหรือคนรู้จักที่สนิทสนม แต่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายหรือหวาดระแวงแต่คือการรู้จักปกป้องตัวเอง ให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ รวมถึงวิธีการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองจากการถูกละเมิด

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทางคณะที่ได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานพัฒนาในด้านต่างๆ ภายใต้โครงการ International Visitor Leadership Program (IVLP) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย HUG Project  และคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต TICAC ( ทีม 4 )  สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด มูลนิธิโอเซอินเตอร์เนชั่นแนล

และ มูลนิธิอรุณสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันตัวเองจากการถูกละเมิด และ ภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียน” ให้กับนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆของปัญหาการละเมิด , ปัญหาภัยออนไลน์ต่างๆ และ ปัญหาการค้ามนุษย์

.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองเบื้องต้น จากภัยอันตรายต่างๆได้

เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ถึงช่องทางและวิธีการแจ้งเหตุและสามารถแจ้งเหตุได้