รอบบ้านรอบเมือง » ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่บ้านปากแซม เวียงแหง เพิ่มความปลอดภัย ดูแลประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน

ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่บ้านปากแซม เวียงแหง เพิ่มความปลอดภัย ดูแลประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน

27 ตุลาคม 2020
863   0

Spread the love

(มีคลิป)

27 ตุลาคม 2563 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ให้กำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจำการ ที่กองร้อยทหารม้าที่ 1 กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังผาเมือง

โดยขอให้หน่วยตามแนวขายแดนมีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งดูแลประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่

สำหรับกองร้อยทหารม้าที่ 1 กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังผาเมือง ฐานปฏิบัติการแปกแซมมีการนำล่อจำนวน 6 ตัวมาใข้ในการบรรทุกสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลตามฐานปฏิบัติการ( สุบรรณ์)ห่างออกไปเกือบ 4 กิโลเมตร โดยล่อจะบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคใช้เวลาเดินทางขาไปประมาณ 1.45 ชั่วโมง

ทั้งนี้การส่งเครื่องอุปโภคบริโภคในแต่ละครั้ง จะมีวงรอบการส่ง ประมาณ 5 วัน

โดยในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง จะมีล่อมาปฏิบัติการทั้งหมด 30 ตัวกระจายตามฐานปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้กำพลในพื้นที่ห่างไกลบนยอดดอยมีอาหารและน้ำไว้บริโภค