รอบบ้านรอบเมือง » สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เกาหลีใต้ เข้าหารือราชการกับ ป.ป.ส. พร้อมแลกเปลี่ยนหนังสือความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด เตรียมร่วมมือพัฒนาการแก้ไขปัญหาซื้อขายยาเสพติดทางโซเชียลมีเดี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เกาหลีใต้ เข้าหารือราชการกับ ป.ป.ส. พร้อมแลกเปลี่ยนหนังสือความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด เตรียมร่วมมือพัฒนาการแก้ไขปัญหาซื้อขายยาเสพติดทางโซเชียลมีเดี

23 ตุลาคม 2020
422   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ส.) ให้การต้อนรับ Mr. Choi Jae Son อัครราชทูตที่ปรึกษา และ Mr. Kim Dong Ki เลขานุการโท ผู้แทนจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National Intelligence Service: NIS) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมเข้าหารือข้อราชการในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด (Note of Cooperation in Countering Drug Crimes between the Office of the Narcotics Control Board of Thailand and the National Intelligence Service Korea) ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน

นายวิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า หลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทั้งสองหน่วยงานตกลงที่จะลงนามแบบแยกกัน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนามก่อน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ก่อนส่งให้ NIS ลงนาม และล่าสุดฝั่งเกาหลีใต้ได้ลงนามและส่งผลให้หนังสือความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีผลสมบูรณ์แล้ว

สำหรับหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดนั้น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่ก่อขึ้นโดยเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติและสมาชิก รวมถึงองค์กรอื่น ๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศคู่ภาคี โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยาเสพติด การให้การสนับสนุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองต่อปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการฝึกอบรม เช่น การจัดการฝึกอบรมยุทธวิธีในการติดตามเครือข่ายการค้ายาเสพติด และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดของทั้งสองฝ่าย

นายวิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. และ NIS ยังหารือร่วมกันในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากโลกโซเชียล (Cybercrime) ต่าง ๆ อาทิ โซเชียลมีเดีย ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางในการค้าขายยาเสพติด โดย NIS ยินดีให้การสนับสนุน และขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่าต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทยในด้านใดบ้าง เพื่อประสานกับหน่วยงานกลางของเกาหลีพิจารณาสนับสนุนต่อไป

นายวิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า ภายใต้นโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่นอกจากจะเน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการลดความต้องการยาเสพติดในประเทศแล้ว ยังเน้นย้ำให้มีการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลคนใกล้ชิด และหากพบผู้ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง