รอบบ้านรอบเมือง » รื้อแล้ว สุวรรณภูมิรีสอร์ท บนดอยอ่างขาง

รื้อแล้ว สุวรรณภูมิรีสอร์ท บนดอยอ่างขาง

5 ตุลาคม 2020
947   0

Spread the love

 

รื้อแล้ว สุวรรณภูมิรีสอร์ท

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และนาย

และนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จับมือเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร และหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ จำนวนกว่า 150 นาย ร่วมกันปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสถานประกอบการ ราย สุวรรณภูมิรีสอร์ท ในเขต

 


ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ดอยอ่างขาง ที่ถูกดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฝาง คดีหมายเลขดำที่ สว 3/2561 คดีหมายเลขแดง สว 10/2561ตามหมายบังคับคดี เลขที่ 1437/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง เนื้อที่ 1-1-36 ไร่

 


วันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ/อายัด สิ่งของมีค่า เพื่อนำไปเก็บรักษา พร้อมทั้งจัดทำบัญชี เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรฝาง และได้ทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ 1-1-36 ไร่ โดยมีวิศวกรคอยควบคุม กำกับดูแล เนื่องจากสถานประกอบการ ราย สุวรรณภูมิรีสอร์ท

 


เป็นสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ (ตึกขนาด 4-5 ชั้น) และอยู่ในพื้นที่ที่ลาดชัน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้น จึงต้องปฏิบัติให้ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าภารกิจ
จะแล้วเสร็จ