รอบบ้านรอบเมือง » แห่งเดียวในโลก เทศกาลออกหว่า อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แห่งเดียวในโลก เทศกาลออกหว่า อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

4 ตุลาคม 2020
393   0

Spread the love

 

 

การแห่ขบวนเทียนเห่ (เทียนพันเล่ม) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งงานประเพณีออกหว่า อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอนเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีแห่งเดียวในโลก ซึ่งจะเริ่มขบวนผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จากนั้นในเวลา 20.00 น. จะมีการประกวดธิดาออกหว่า ณ เวทีกลางหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงนักท่องเที่ยวชมขบวนแห่เทียนพันเล่มแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในงานประเพณีออกหว่า ตลอดแนวถนนเวียงใหม่ ทั้ง 2 ฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เดินทางหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างเนืองแน่น และมากว่าทุกๆปีที่ผ่านๆมา เพื่อเฝ้ารอชมขบวนแห่เทียนเหง หรือขบวนแห่เทียน พันเล่ม ในงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563

 

ประเพณีแห่เทียนเหง หรือแห่เทีย 1 พันเล่ม ซึ่งเป็นเทศกาลในช่วงออกพรรษา หรือออกหว่า ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังแสดงออกให้เห็นถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของพื้นบ้าน ภายในขบวนก็จะมีการละเล่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนมีการแต่งกาย สมมุติ เป็นเทพบุตรเทพธิดาและสัตว์ป่าหิมพานนานาชนิด

 

เช่น การฟ้อนโต การฟ้อนกิ่งกะหล่า มีฆ้องกลองสะล้อซอซึงเล่นประโคมกันอย่างสนุกสนานขบวนเทียนเหงแต่ละขบวนก็จะประดับประดาตกแต่งริ้วขบวน อย่างสวยสดงดงาม ไปด้วยการประดับประดาราชวัตรประทีปโคมไฟ

 

แต่ละขบวนก็จะมีขบวนดอกพันดอก พันกรวยเทียน พร้อมเครื่องไทยทาน ตลอดระยะทางที่ขบวนผ่านก็จะมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เฝ้าชมเป็นอย่างมาก และเมื่อขบวนแห่เทียนเหงที่แห่ไปตามถนนถึงวัดใดก็จะแยกย้ายนำเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียนไปถวายเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ประเพณีแห่เทียนเหงนับว่าเป็นประเพณีใหญ่และสำคัญจริงๆที่สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียงและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันให้การสนับสนุนให้มีขึ้นทุกปี