รอบบ้านรอบเมือง » พุ่งติดอันดับ 2 ของโลก ค่าคุณภาพอากาศแย่ พื้นที่เชียงใหม่หลายพื้นที่เป็นเขตสีส้มและสีแดงจากพิษหมอกควัน

พุ่งติดอันดับ 2 ของโลก ค่าคุณภาพอากาศแย่ พื้นที่เชียงใหม่หลายพื้นที่เป็นเขตสีส้มและสีแดงจากพิษหมอกควัน

15 กุมภาพันธ์ 2023
296   0

Spread the love

พุ่งติดอันดับ 2 ของโลก ค่าคุณภาพอากาศแย่ พื้นที่เชียงใหม่หลายพื้นที่เป็นเขตสีส้มและสีแดงจากพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งฉีดพ่นละอองน้ำ และล้างถนนลดฝุ่นควัน

วันที่ 15 ก.พ. 66 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ลดฝุ่นเพื่อคนที่คุณรัก” ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีการปล่อยแถวรถฉีดพ่นลองน้ำ และรถทำความสะอาดกวาดล้างถนน เพื่อกระจายไปตามจุดต่างๆ ของตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อฉีดล้างฝุ่นและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่

ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากการเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งแล้ว การล้างถนนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นในอากาศก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนถนน สร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศ และทำให้ถนนสะอาด พร้อมกับได้ประสานกับเจ้าของกิจการที่มีอาการสูง จำนวน 17 แห่ง ในการขอความร่วมมือพ่นละอองน้ำรอบอาคารหรือบนอาคารสูง เพื่อช่วยดักจับฝุ่นควันในอากาศ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแอป AirVisual ตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศทั่วโลก พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศปากีสถาน สำหรับจุดตรวจวัดค่า PM2.5 ของแอปพลิเคชั่น Air4Thai ตรวจพบในพื้นที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว วัดค่าได้ 264 มคก.ต่อ ลบ.ม. ค่า AQI วัดได้ 374 รองลงมาจุดวัด ต.หางดง อ.ฮอด วัดค่า PM2.5 ได้ 213 มคก.ต่อ ลบ.ม. ค่า AQI วัดได้ 323 จุดวัด ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม วัดค่า PM 2.5 ได้ 148 มคก.ต่อ ลบ.ม. ค่า AQI วัดได้ 258 จุดวัด ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ วัดค่า PM 2.5 ได้ 82 มคก.ต่อ ลบ.ม. ค่า AQI วัดได้ 180 จุดวัด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ วัดค่า PM 2.5 ได้ 81 มคก.ต่อ ลบ.ม. ค่า AQI ได้ 177 และจุดวัด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ วัดค่า PM 2.5 ได้ 74 มคก.ต่อ ลบ. ค่า AQI วัดได้ 159 โดยพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากจุดวัดต่างๆ พบว่าเป็นแถบสีส้ม และสีแดง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่