รอบบ้านรอบเมือง » รมว.ทส. เผย สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

รมว.ทส. เผย สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

6 กุมภาพันธ์ 2023
294   0

Spread the love

รมว.ทส. เผย สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา กำชับให้มีการกวดขันในพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่ควบคุมเข้มงวด และพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซาก ย้ำทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

วันนี้ (6 ก.พ. 66) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมี นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปีนี้คาดว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้กำชับให้มีการกวดขันการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมเข้มงวดอย่างยอดดอย สถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ และพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากทุกปี ด้วยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ส่วนการจัดทำแนวกันไฟ การชิงเผา หรือการชิงเก็บลดเผา ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจุดความร้อนที่สามารถควบคุมได้ สำหรับการเฝ้าระวังและการควบคุมนั้น นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จึงขอให้มีการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และจัดกำลังพล อุปกรณ์ ยานพาหนะ

โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีความพร้อม เพื่อเสริมศักยภาพแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทน อดกลั้น และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามอำนาจที่มี โดยขอให้เร่งปฏิบัติการในทุกพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า “ชุดเสือไฟ” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช “ชุดเหยี่ยวไฟ” ของกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 รวมถึงขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีการประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างสุขแลสุขภาพที่ดีของประชาชน ให้ปลอดภัยจากปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5