รอบบ้านรอบเมือง » คนพร้าวรักษ์ป่า “รวมใจร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์” และร่วมหารือแผนกิจกรรมโครงการธรรมชาติปลอดภัย ปี 2566  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

คนพร้าวรักษ์ป่า “รวมใจร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์” และร่วมหารือแผนกิจกรรมโครงการธรรมชาติปลอดภัย ปี 2566  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

12 มกราคม 2023
155   0

Spread the love

คนพร้าวรักษ์ป่า “รวมใจร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์” และร่วมหารือแผนกิจกรรมโครงการธรรมชาติปลอดภัย ปี 2566  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้คนพร้าวรักษ์ป่า นำโดย ท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์  ดร. ประธานชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า  ร.ต.ท.นคร  ปัญญาทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียง พร้าวนายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว พร้อมด้วยนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16นายภูพิชิตช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  และ  คุณศิริลักษณ์ เจนการวณิช ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัย สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมภิบาล  และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว  ขนส่งและบริการ   เครือเจริญโภคภัณฑ์  พร้อมคณะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน  ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประจำทุกปีและเป็นศูนย์รวมใจชาว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

 

พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมแผนโครงการธรรมชาติปลอดภัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2566  เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการปี 2566  ตามเป้าหมายสู่ความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์สำหรับปี 2566 มีแผนการดำเนินโครงการฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพราษฎร, การปลูกป่าเศรษฐกิจ, การทำวนเกษตร, ปลูกป่าแนวเขตอุทยานกับราษฎร และการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าต่างๆ

เบื้องต้นทางอุทยานฯได้วางแผนสำรวจโดนพื้นที่ต.โหล่งขอด อ.พร้าว  เพื่อดูศักยภาพผลผลิตกาแฟ ณ  บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  และพื้นที่ปลูกพืชไร่ -ไม้ผล ของราษฎรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตผลและเชื่อมโยงการตลาด อย่างยั่งยืนต่อไป