รอบบ้านรอบเมือง » “บิ๊กน้อย” รวมใจ รวมพล รวมแผ่นดินจัดประชุมสามัญพรรครวมแผ่นดิน ชู 10 นโยบาย เศรษฐกิจปากท้อง ปรองดองทั้งแผ่นดิน!!! ดีเดย์ 8 มกราคมนี้ @เชียงใหม่

“บิ๊กน้อย” รวมใจ รวมพล รวมแผ่นดินจัดประชุมสามัญพรรครวมแผ่นดิน ชู 10 นโยบาย เศรษฐกิจปากท้อง ปรองดองทั้งแผ่นดิน!!! ดีเดย์ 8 มกราคมนี้ @เชียงใหม่

5 มกราคม 2023
102   0

Spread the love

“บิ๊กน้อย” รวมใจ รวมพล รวมแผ่นดินจัดประชุมสามัญพรรครวมแผ่นดิน ชู 10 นโยบาย เศรษฐกิจปากท้อง ปรองดองทั้งแผ่นดิน!!! ดีเดย์ 8 มกราคมนี้ @เชียงใหม่ ยืนยัน!!! กล้าคิดใหม่ทำใหม่ ทำได้จริง ทำทันที !!!

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมาที่พรรครวมแผ่นดิน ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดพรรคการเมืองที่รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากไปด้วยประสบการณ์ทั่วประเทศ ช่วงอายุอาชีพ ทุกเพศทุกวัย แม้ที่มาจะแตกต่างกัน แต่ก็มีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ปรองดอง และพร้อมจะประสานทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมสรรพกำลังความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมหารายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสิทธิเด็กและยกระดับบทบาทของสตรี สนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลายของทุกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมการส่งออกนำมาตรฐานเกษตรกรของไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่สมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ตลอดเวลา 5 เดือนเต็ม ในการขับเคลื่อนพรรครวมแผ่นดิน เพื่อเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศไปทุกมิติองคาพยพ ถึง ณ วันนี้ ทางพรรครวมแผ่นดินได้ดำเนินการสร้างรากฐานอันมั่นคงที่พร้อมเต็มเปี่ยมในการที่จะทำงานรับใช้ภาคประชาชนอย่างเต็มที่ ดังคำขวัญของพรรครวมแผ่นดินที่กล่าวไว้ว่า “พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน” ด้วยเหตุนี้ ทางพรรครวมแผ่นดินจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ ”

หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน ยังกล่าวถึงการนำเสนอนโยบายหลักใหญ่ของพรรครวมแผ่นดินจะมี 3 ด้าน ประกอบไปด้วย การเมืองการปกครอง, เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และสร้างสังคมอันดีงาม สามัคคี ปรองดอง โดยจะมีการผลักดันกำหนดเป็นนโยบายหลัก 10 ข้อ ได้แก่

  1. เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
  2. พัฒนาระบบการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
  4. พัฒนาระบบเกษตรกรรม (smart Farmer) พรบ.สินค้าเกษตร
  5. เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และอสม.
  6. กระจายอำนาจรัฐสู่ชุมชน
  7. สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม
  8. ปรองดอง ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย
  9. ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
  10. ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาสินค้า SME

ทั้งนี้ ทางพรรครวมแผ่นดินจึงขอร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ และนำเสนอนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริง เพื่อพี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาธิปไตยงดงาม พร้อมร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ กับนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริง ทำทันที

กำหนดการ
07.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน เชิญชมนิทรรศการนโยบายหลักของพรรค
09.00 – 09.15 น. หัวหน้าพรรคกล่าวเปิดประชุม
09.15 – 11.30 น. วาระการประชุมต่างๆ
11.30 – 12.00น. แถลงนโยบาย, เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส., ร่วมถ่ายภาพ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหาร
13.15 – 15.30 น. ปฐมนิเทศน์-อบรมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

จึงขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวทุกสำนัก เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมใหญ่สามัญ พรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#รวมแผ่นดิน #ผลักดันนโยบาย #ร่วมกันเปลี่ยนแปลง #การเมืองยุคใหม่
https://g.co/kgs/rrJCDy
https://youtu.be/rewIg81-5Ck