รอบบ้านรอบเมือง » ฉก.ม.2 ร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุล รับตัวหญิงสาวไทย 3 คน ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศเมียนมา กลับประเทศไทย

ฉก.ม.2 ร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุล รับตัวหญิงสาวไทย 3 คน ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศเมียนมา กลับประเทศไทย

27 พฤศจิกายน 2022
303   0

Spread the love

ฉก.ม.2 ร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุล รับตัวหญิงสาวไทย 3 คน ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศเมียนมา กลับประเทศไทย

ตามที่ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดย คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิฯ ได้เดินทางมาประสานกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 (เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา) เพื่อขอความช่วยเหลือกลุ่มหญิงสาวไทย จำนวน 3 คน ที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศเมียนมา นั้น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้ใช้การประสานระหว่าง พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) อำเภอแม่สาย กับ ผู้แทนคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย (ฝ่ายเมียนมา) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มหญิงสาวดังกล่าว จากผลการประสาน ฝ่ายเมียนมา สามารถช่วยเหลือได้ทั้ง 3 คน โดยฝ่ายเมียนมาจะส่งตัวกลับไทยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.40 น. มูลนิธิปวีณาหงสกุลฯ โดย คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย ผู้แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) อำเภอแม่สาย, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปรับหญิงไทยที่ฝ่ายเมียนมา ส่งตัวกลับไทย ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อมาเมื่อเวลา 16.30 น. คุณปวีณาฯ พร้อมด้วยกลุ่มหญิงสาวดังกล่าว ได้เดินทางมายัง กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อขอบคุณ พันเอก ณฑี ทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) อำเภอแม่สาย ที่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ หลังจากนั้นจึงได้เดินทาง ไปยังมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กเเละสตรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไป