รอบบ้านรอบเมือง » จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ไทย – จีน และชาวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ไทย – จีน และชาวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

15 สิงหาคม 2022
417   0

Spread the love

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ไทย – จีน และชาวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พร้อมนำต้นชาอัสสัม จากดอกปู่หมื่นมาปลูกให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสะเมิง

ที่บริเวณวัดสุขาวดีอนัมวนาราม ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นาย หลิน เหว่ย ( LIN WLI ) ประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน พร้อมจิตอาสาพระราชทาน มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขาอมตเศรษฐี ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา อำเภอสะเมิง เยาวชน และประชาชนชาวตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำชีวิต ผ่านโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแผ่นดิน ตามแนวพระราชดำริส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 1 พัน 500 ต้น มีทั้งต้นชาอัสสัม ต้นพยุง ต้นตะเคียนทอง ต้นพญาเสือโคร่ง รวมถึงส่งเสริมต่อยอดชาอัสสัม ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้นายจะฟู่ ลูกเขยปู่หมื่น และชาวบ้าน ปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นในขณะนั้นให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย และครั้งนี้ได้ส่งมอบต้นกล้าชาอัสสัม จำนวน 200 ต้นให้เกษตรกรสะเมิง เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

โอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน มอบลูกฟุตบอล 40 ลูกให้กับทีมฟุตบอลพร้อมทุนสนับสนุนการเล่นกีฬา รวม

ถึงมอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง 1 พัน 560 ชุด และโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย 1 พัน 560 ชุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขาอมตเศรษฐี ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา กล่าวว่า ได้เป็นผู้ริเริ่มปลูกป่ายังวัดแห่งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นอัลซีนแห่งใหม่ให้กับอำเภอสะเมิงไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง โดยจะนำไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกให้สวยงาม และจะใช้เป็นสถานที่เรียนรู้หลักธรรม เป็นโรงเรียน เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตในอนาคตให้กับทุกคน และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับลูกหลานคนไทยรวมถึงคนทั่วโลกได้เข้าถึงหลักธรรมะ เพื่อพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดี มีสติ ในการใช้ชีวิตอีกด้วย